Elk gezin of elke bedrijf heeft specifieke behoeften op vlak van verwarmen en koelen. Bovendien stelt een particuliere woning heel andere eisen dan een appartementencomplex of bedrijfsgebouw. Denk jij aan een warmtepomp en vraag je een voorstel bij Eco Heating, dan beginnen we met een duidelijke budgettering van jouw warmtepomp. Om dat te kunnen doen, bekijken we de concrete situatie en het project dat je wilt realiseren. Op basis van die gegevens stellen we een eerste budget op.

Het eerste budget komt er snel aan

Een erg handig instrument voor de budgettering van een warmtepomp is onze calculatietool. Met die tool kunnen we jou erg snel een eerste budget bezorgen. Dat is voor jou als bouwheer erg handig, want zo kan je al rekening houden met dit budget in de volledige budgettering van jouw project. De budgettering van jouw warmtepomp zullen we in een tweede stap verder verfijnen bij de dimensionering van jouw warmtepomp.  Daarvoor maken we gebruik van de gegevens die we krijgen van de architect en de EPB-verslaggever. Maar daar houdt het niet mee op. In een derde stap controleren we te plaatse nauwgezet of onze berekeningen stroken met de realiteit.

Factoren die de kostprijs drukken

Een warmtepomp is zeker een investering, maar de terugverdientijd wordt vaak overschat. Bij de budgettering van jouw warmtepomp moet je zeker ook rekening houden met:

  • De beschikbare premies
  • De lange levensduur
  • Het feit dat geen onderhoud nodig is
  • De aanzienlijke besparing op je energiefactuur
  • De onafhankelijkheid van fossiele brandstoffen die in de toekomst alleen maar schaarser zullen worden
  • De ‘gratis’ koelingsinstallatie: in veel gevallen kan je zonder bijkomende kosten jouw warmtepompinstallatie gebruiken voor koeling van je woning

Deze zaken bepalen mee de kostprijs van een warmtepomp.

Warmtepompen hebben een uitstekend rendement

Doordat een geothermische warmtepomp elektriciteit gebruikt om een grotere energiebron aan te boren, kan het rendement meer dan 100 % zijn. Met andere woorden: met een bepaalde hoeveelheid elektriciteit kan een veel grotere hoeveelheid energie worden gehaald uit aardwarmte. Algemeen wordt er van uitgegaan dat het rendement kan oplopen tot 400 %. Met 1 kilowatt elektriciteit kan je dus 4 kilowatt warmte genereren. En dat terwijl het rendement van een verwarmingsinstallatie op elektriciteit of fossiele energie nooit boven de 100 % kan stijgen.

Meer info over de budgettering van een warmtepomp? Contacteer ons gerust.