Nog voor er een spade in de grond gaat, doen we nog een controle van de situatie ter plaatse. Uiteraard besteden we de grootste zorg aan de dimensionering van de warmtepomp, maar een controle van de situatie ter plaatse is noodzakelijk om zeker te zijn dat alle berekeningen stroken met de realiteit. Ter plaatse komen we alles dubbelchecken, zo zijn wij en jij er zeker van dat je het beste warmtepompsysteem krijgt.

De ene bodem is de andere niet

Vlaanderen is niet groot, maar de bodem verschilt sterk van regio tot regio. Vooraf doen we dan ook altijd een bodemanalyse waarbij we zowel onze eigen databank als de Databank Ondergrond Vlaanderen gebruiken. Zo weten we welke warmtegeleiding en warmtecapaciteit de bodem van jouw huis kenmerkt.

Opmaak overeenkomst

Na controle van de situatie maken we de overeenkomst op. Hierin leggen we duidelijk vast welk warmtepompsysteem we bij jou zullen installeren. Tijdens de werkzaamheden kan je alle goed opvolgen aan de hand van ons stappenplan. Het is een handig werkinstrument om in elke fase van de werf te weten waar je aan toe bent.

Start van de werken

Nadat we onze controle van de situatie hebben afgerond en de overeenkomst is getekend, kunnen we daadwerkelijk aan de slag gaan. We volgen hierbij een logische volgorde:

  • Tijdens de werfvergadering leggen we met architect en bouwheer de exacte locatie van alle delen van het systeem vast.
  • In de woning installeren we een systeem voor vloerverwarming.
  • We voeren de nodige grondboringen uit.
  • We starten de warmtepomp op.
  • Nadat alles is geïnstalleerd, doen we nog een grondige controle en geven je de nodige uitleg.
  • Ook nadat we de warmtepomp installeerden, kan je op ons beroep doen voor de nodige nazorg.

Meer info over de controle van de situatie of andere aspecten van de installatie van een warmtepomp? Contacteer ons gerust.