Om de warmte (in de winter) of de koelte (in de zomer) uit de bodem te halen, bestaan twee systemen: verticale en horizontale captatie. Voor beide systemen zijn grondboringen nodig. Die boringen voert Eco Heating uit in eigen beheer met een gespecialiseerd boorteam. De grondboringen voeren we uit als zesde stap in het proces, na plaatsing van de vloerverwarming.

Wat is verticale captatie?

Voor verticale captatie worden grondboringen uitgevoerd van 25 tot 200 meter diep. In die boorgaten worden buisjes met een milieuvriendelijk glycolmiddel geplaatst. De warmtepomp stuurt het middel door de buisjes zodat het de aardwarmte uit de diepere ondergrond kan opnemen. De vloeistof komt dus warmer weer naar boven. De warmtepomp zet die toegevoegde energie om in warmte voor jouw woning.

Voor- en nadelen van verticale captatie

De voordelen zijn:

  • Een hoger rendement
  • Minder grondoppervlakte nodig
  • De passieve koeling heeft meer effect

Het nadeel van verticale captatie is dat de installatiekosten hoger zijn door de grondboringen, al zorgt het hogere rendement er voor dat die kosten worden terugverdiend.

Het alternatief: horizontale captatie

In plaats van verticale captatie, kan je ook opteren voor horizontale captatie. In dat geval wordt een gesloten bodemcircuit aangelegd op gering diepte (1,5 tot 1,8 meter). Ook hierdoor stroomt een glycolmiddel dat de aardwarmte capteert. Het grote voordeel is dat dit systeem goedkoper is in installatie dan verticale captatie. Het rendement is iets lager, maar nog steeds hoog genoeg. Voor dit systeem is wel een grotere oppervlakte nodig.

Welk systeem kies je?

Verticale of horizontale captatie: de keuze wordt onder meer bepaald door de bodemsamenstelling en de beschikbare oppervlakte. Wij staan je bij met advies bij deze keuze, onder meer nadat we de bodem van jouw terrein hebben onderzocht. Als de grondboringen zijn uitgevoerd, kan de warmtepomp worden opgestart.

Duurzame grondboringen

Eco Heating levert niet alleen een duurzaam systeem af, we willen dat systeem ook zo duurzaam mogelijk installeren. Daarom voeren de grondboringen bij voorkeur uit als de regenwaterput geïnstalleerd en gevuld is. Zo hoeven we geen leidingwater te gebruiken voor de grondboringen, maar kunnen we met regenwater werken.

Meer info over grondboringen? Contacteer ons gerust.