Warmtepompen zijn er in veel verschillende types en groottes. Het rendement van een warmtepomp scheelt dan ook enorm tussen pakweg een lucht/lucht-warmtepomp en een grond/water-warmtepomp. Algemeen wordt aangenomen dat warmtepompen een heel goed rendement hebben.

COP (Coefficient Of Performance)

Het rendement van een warmtepomp wordt uitgedrukt in de Coefficient Of Performance. In het Nederlands wordt dit ook wel de prestatiecoëfficiënt genoemd. De prestatiecoëfficiënt wordt berekend aan de hand van de hoeveelheid input (elektriciteit die wordt gebruikt) en output (de warmte die opgewekt wordt).

SPF (Seasonal Performance Factor)

De Seasonal Performance Factor is het gemiddelde rendement van de warmtepomp over een volledig stookseizoen. Deze waarde ligt altijd lager dan de theoretische COP, omdat deze waarde ook rekening houdt met mechanische, elektrische en thermische verliezen. Dit maakt dat de SPF zeker zo belangrijk is als de theoretische COP bij de keuze voor een nieuwe warmtepomp.

Een warmtepomprendement hoger dan 100%

Een warmtepomp kan een rendement hoger dan 100% geven. Dit komt omdat elektriciteit gebruikt wordt om een grotere energiebron aan te boren, namelijk de natuurlijke aardwarmte. Hierdoor kan het zijn dat een warmtepomp met 2KW input een rendement haalt van 400%, en dus energie teruggeeft (in de vorm van warmte) aan 8 KW.

Verschil met gewone elektrische verwarming

Een gewone elektrische verwarming kan nooit energie opwekken en kan dus slechts een maximum rendement hebben van 100%. Dit wilt dus zeggen dat maximaal 100% van de elektriciteit die erin gaat er ook weer uitkomt. Met een warmtepomp is dit niet zo. Door de energie die in de warmtepomp gaat te gebruiken om andere (grotere) energiebronnen aan te boren, kan er een positief rendement (meer dan 100%) behaald worden.