De grond/water-warmtepomp is een warmtepomp die energie uit de grond haalt en dus afhankelijk is van de aardwarmte. Het is een van de meest efficiënte warmtepompen die op de markt aanwezig zijn. Eco Heating beschikt in deze categorie over de Flexotherm en de Flexocompact.

Technische werking

De grond/water-warmtepomp haalt haar energie uit aardwarmte. Afhankelijk van het gekozen systeem pompt de waterpomp een vloeistof door een gesloten buizensysteem dat in de grond zit, horizontaal of verticaal. Door de aanwezige aardwarmte wordt de vloeistof die door het buizensysteem gepompt, opgewarmd.

Op het moment dat de vloeistof de warmtepomp opnieuw bereikt, is deze vloeistof warmer dan toen hij bij de warmtepomp vertrok. Dit is de toevoeging aan energie die gebruikt kan worden voor de verwarming van uw woning. Bij een grond/water-warmtepomp zijn er twee systemen mogelijk: horizontale captatie en verticale captatie.

Horizontale captatie

Bij horizontale captatie wordt een gesloten circuit aan buisjes gebruikt die op 1 à 1,5 meter diep begraven worden. De warmtepomp voert de vloeistof door de buisjes, en door de aanwezige aardwarmte warmt de vloeistof op. De toegevoegde warmte wordt dan door de warmtepomp gebruikt om het huis mee te verwarmen. Lees meer over horizontale captatie.

Verticale captatie

Bij verticale captatie worden tijdens de installatie boringen gedaan in de diepte, zodat de buisjes verticaal lopen en meer aardwarmte opnemen. Dit type captatie vereist een hogere investering. Lees meer over verticale captatie.

Voordelen

Hoog rendement

Grond/water-warmtepompen kennen een zeer hoog rendement. Dit wordt uitgedrukt in COP (Coefficient of Performance). Dit wordt berekend aan de hand van de hoeveelheid input (elektriciteit die wordt gebruikt) en output (de warmte die opgewekt wordt).

Vrijwel geen onderhoud

Een warmtepomp kent bijna geen onderhoud. In combinatie met een lange levensduur van wel 20 jaar is dit dan ook een grote troef voor grond/water-warmtepompen! Lees meer over de voordelen van een warmtepomp!