Verticale captatie is een systeem dat gebruikt wordt bij geothermische warmtepompen. Dit zijn warmtepompen die hun energie uit aardwarmte halen. Bij een warmtepomp met verticale captatie worden enkele diepere putten (afhankelijk van de installatie kan dit een diepte zijn van 25 tot 200 meter) geboord, waarin buisjes met een milieuvriendelijke antigel worden geïnstalleerd. Deze buisjes nemen dan aardwarmte op uit de diepere ondergrond. De warmtepomp stuurt koudere vloeistof naar beneden door het gesloten buizencircuit.

Tijdens de reis van de vloeistof door de buisjes warmen deze op door de natuurlijke aanwezige aardwarmte. Nadat de vloeistof opnieuw naar boven gekomen is, is deze merkelijk warmer. Deze toegevoegde energie wordt dan door de warmtepomp omgezet in warmte voor uw woning. Een systeem met verticale captatie is duurder bij de aankoop en installatie, maar behaalt wel een hoger rendement.

Een goedkoper alternatief voor de verticale captatie is horizontale captatie, dat wel een groter oppervlak vereist.

Wat zijn de voordelen van verticale captatie?

Hoger rendement

Aangezien er op grotere dieptes meer aardwarmte aanwezig is, geeft een warmtepomp met verticale captatie een hoger rendement.

Minder grondoppervlakte nodig voor de installatie

Bij een warmtepomp met verticale captatie gaat men in de diepte boren. Dit zorgt ervoor dat dit systeem minder plaats in beslag neemt dan een horizontale captatie, waarbij er over een grotere oppervlakte buisjes aan de oppervlakte gelegd worden.

Passieve koeling is beter dan bij een horizontale captatie

Bij geothermische warmtepompen is het zo dat bij warme buitentemperaturen de warmtepomp ook kan gebruikt worden om het huis af te koelen. Dit heet passieve koeling. Bij een systeem met verticale captatie zal de passieve koeling meer effect hebben dan bij horizontale captatie.

Wat zijn de nadelen van verticale captatie?

Hogere installatiekosten

Aangezien er bij verticale captatie overgegaan moet worden tot grondboringen, kan dit systeem hogere installatiekosten opleveren. Omdat dit systeem echter een hoger rendement kan opbrengen, kunnen deze installatiekosten er op termijn wel uitgehaald worden.

Lees meer over horizontale captatie

Bereken zelf uw prijs

Vraag vrijblijvend meer info