Een warmtepomp is een energiezuinig en milieuvriendelijk alternatief voor de klassieke verwarmingsinstallatie. Een warmtepomp haalt warmte uit de grond, water of lucht met behulp van een compressor. Aangezien een warmtepomp vrijwel onderhoudsvrij is en gedurende een lange termijn meegaat, haalt u veel uit deze investering, zeker wanneer u rekening houdt met de steeds stijgende elektriciteitskosten en milieuvoorwaarden.

Er zijn veel manieren om een warmtepomp te subsidiëren. Vaak kunnen deze premies ook nog gecumuleerd worden. Het is dus noodzakelijk dat u zich goed inlicht over alle mogelijke subsidies.

Welke soorten premies zijn er?

Er kunnen op verschillende niveaus subsidies aangevraagd worden voor een warmtepomp.

Via de netbeheerder

  • Als u aan alle voorwaarden voldoet, kan u aankloppen bij de netbeheerder om een premie aan te vragen voor uw warmtepomp. Een van de belangrijkste voorwaarden hiervoor is dat u de warmtepomp laat plaatsen door een aannemer, om ervoor te zorgen dat de warmtepomp het optimale rendement behaalt. De verschillende netwerkbeheerders (Eandis, Infrax, ..) hebben daar een goede regeling voor.

Gewestelijk niveau

  • Brussels Hoofdstedelijk Gewest. U kan in Brussel een premie krijgen voor de installatie van een warmtepomp. Dit geldt enkel indien de warmtepomp uitsluitend bestemd is voor de productie van verwarming en/of warm water.
  • Vlaams Gewest. In het Vlaams Gewest kan u aankloppen bij de gemeente of provincie voor een subsidie voor de installatie van een warmtepomp. Voorwaarde is ook hier dat de plaatsing gebeurt door een aannemer.
  • Waals Gewest. Ook in het Waals Gewest kan u een premie aanvragen voor de plaatsing van een warmtepomp.

Federaal niveau

  • De federale regering heeft haar subsidies en de fiscale aftrek voor energiebesparende maatregelen sterk teruggeschroefd. Echter liggen er plannen op tafel om in het kader van de milieudoelstellingen warmtepompen opnieuw sterker te subsidiëren. Het gaat echter om plannen die nog moeten worden goedgekeurd, en waar dus eerst de nodige discussie over moet gaan.

Eco Heating

Kwaliteit

Met ruim 1000 afgewerkte installaties garanderen wij een topinstallatie.

Alles in eigen beheer

Van studie tot uitvoering verloopt in eigen beheer. Geen onderaannemers.

100% garantie

Wij garanderen een perfect afgewerkte installatie.

Correctheid

Correctheid is voor ons een kernwaarde.