Een warmtepomp is een duurzaam en milieuvriendelijk alternatief voor traditionele verwarmingsinstallaties.

Werking van een warmtepomp

Een warmtepomp haalt energie uit natuurlijke voorraden. Afhankelijk van het type warmtepomp haalt deze energie (in de vorm van warmte) uit de grond, uit grondwater of uit de lucht. Neem nu het voorbeeld van een geothermische warmtepomp. Bij dit systeem is er een buizensysteem in de grond aangebracht, door middel van boringen. Dit type warmtepomp haalt energie uit de grond door een speciale vloeistof naar beneden te pompen. Door de natuurlijke aardwarmte warmt deze vloeistof op, wat dus een toevoeging aan energie betekent. Deze energie kan dan ook gebruikt worden voor het verwarmen van uw woning.

Verbruik van een warmtepomp

Omdat enkel de compressor energie verbruikt in het proces van een warmtepomp, bereikt een warmtepomp een zeer hoog rendement. Dit kan oplopen tot een COP van 4. Dit houdt in dat met 1/4de van de input aan elektriciteit (aangekochte elektriciteit) u 3/4de gratis uit de natuur kan halen. Dit geeft dus dat een warmtepomp een rendement heeft van 400%, terwijl verwarmingsketels slechts 95% halen.

De voordelen van het lage verbruik

Door het lage verbruik en hoge rendement zijn er tal van voordelen verbonden aan warmtepompen:

  • Lagere impact voor het milieu. Met een warmtepomp maakt u eigenlijk vooral gebruik van hernieuwbare energie. Dit kan een duurzame oplossing zijn voor het steeds erger wordende milieuprobleem. Dit in tegenstelling tot traditionele verwarming op stookolie en aardgas, die zeer milieuonvriendelijk zijn.
  • Door het lage verbruik en hoge rendement heeft u ook minder aangekochte energie nodig. Dit zorgt er dan ook voor dat het bedrag van uw energiefactuur beduidend lager zal liggen.
  • Beter voor de milieunormen. De overheid stelt steeds strengere normen op voor het energiepeil van woningen. Door het lage verbruik en hoge rendement van een warmtepomp kan u dan ook snel het energiepeil van uw woning verbeteren.

Lees meer over de werking van een warmtepomp. Of contacteer Eco Heating voor meer informatie.

Eco Heating

Kwaliteit

Met ruim 1000 afgewerkte installaties garanderen wij een topinstallatie.

Alles in eigen beheer

Van studie tot uitvoering verloopt in eigen beheer. Geen onderaannemers.

100% garantie

Wij garanderen een perfect afgewerkte installatie.

Correctheid

Correctheid is voor ons een kernwaarde.