Grondboringen

Om de warmte (in de winter) of de koelte (in de zomer) uit de bodem te halen, bestaan twee systemen: verticale en horizontale captatie. Voor beide systemen zijn grondboringen nodig. Die boringen voert Eco Heating uit in eigen beheer met een gespecialiseerd boorteam. De grondboringen voeren we uit als zesde stap in het proces, na plaatsing van de vloerverwarming.

Installatie van een warmtepomp

Hiervoor kies je Eco Heating:

Troeven Eco Heating

1. Eigen studiedienst

Troeven Eco Heating

2. Perfect afgestemd op jouw warmtepomp

Troeven Eco Heating

3. Eigen boortorens

Troeven Eco Heating

4. 25 jaar garantie

Verticale captatie

verticale captatie

Verticale captatie is een systeem dat gebruikt wordt bij geothermische warmtepompen. Dit zijn warmtepompen die hun energie uit aardwarmte halen. Bij een warmtepomp met verticale captatie worden enkele diepere putten (afhankelijk van de installatie kan dit een diepte zijn van 25 tot 150 meter) geboord, waarin buisjes met een milieuvriendelijke antigel worden geplaatst. Deze buisjes nemen dan aardwarmte op uit de diepere ondergrond. De warmtepomp stuurt koudere vloeistof naar beneden door het gesloten buizencircuit.

Tijdens de reis van de vloeistof door de buisjes warmen deze op door de natuurlijke aanwezige aardwarmte. Nadat de vloeistof opnieuw naar boven gekomen is, is deze merkelijk warmer. Deze toegevoegde energie wordt dan door de warmtepomp omgezet in warmte voor uw woning. Een systeem met verticale captatie is duurder bij de aankoop en installatie, maar behaalt wel een hoger rendement.

Voordelen

 • Hoger rendement
  Aangezien er op grotere dieptes meer aardwarmte aanwezig is, geeft een warmtepomp met verticale captatie een hoger rendement.

 • Beperkte grondoppervlakte nodig
  Boorgat is 15cm, tussenafstand 8m. Het toestel moet wel de nodige plaats hebben om de boringen te kunnen maken. Min 3m breed en vrij in de hoogte.

 • Groot koelvermogen
  Door de beperkte invloed van de zon op verticale boringen is het koelvermorgen groter dan bij horizontale captatie.

Nadelen:

 • Hogere installatiekosten
  Aangezien er bij verticale captatie overgegaan moet worden tot grondboringen, kan dit systeem hogere installatiekosten opleveren. Omdat dit systeem echter een hoger rendement kan opbrengen, kunnen deze installatiekosten er op termijn wel uitgehaald worden.

Horizontale captatie

Horizontale captatie

Horizontale captatie is een systeem dat gebruikt wordt bij geothermische warmtepompen. Geothermische warmtepompen zijn het type warmtepompen die het meeste energie opleveren. Bij een grond-warmtepomp wordt de energie dan ook onttrokken vanuit de grond. Aangezien hierbij minder grote temperatuurschommelingen voorkomen dan in de lucht, zal de energie die geleverd wordt veel constanter zijn.

Bij horizontale captatie wordt een gesloten bodemcircuit gebruikt dat op 1,5 à 1,8 meter diep begraven wordt. De buisjes zijn gevuld met een milieuvriendelijke antigel. De warmtepomp zorgt er dan voor dat de koudere vloeistof door de buizen stroomt, zodat de vloeistof stilaan warmer gemaakt wordt door de aanwezige aardwarmte.

Daarna stroomt de warmere vloeistof terug naar de warmtepomp. De warmtepomp zal via een koeltechnisch proces warmte onttrekken en opwaarderen naar een hoger temperatuurniveau.

Voordelen

 • Lagere kostprijs dan verticale captatie
  Doordat u bij horizontale captatie geen duurdere diepteboringen hoeft te laten uitvoeren, geeft dit meestal een lagere kostprijs dan bij verticale captatie.

 • Goed jaarrendement
  Een geothermische warmtepomp geeft een hoog jaarrendement. Natuurlijk is dit nog afhankelijk van factoren zoals het oppervlakte van de horizontale captatie, de gebruikte warmtepomp, de hoogte van het grondwater …

Nadelen

 • Groter oppervlak nodig
  Afhankelijk van de warmtelast van het gebouw en de bodemeigenschappen, kan de benodigde bodemoppervlakte voor het horizontale systeem tot dubbel zoveel keer de vloeroppervlakte van het gebouw zijn.

Voor professionelen

Ook voor professionele projecten biedt een geothermische warmtepomp een prima oplossing. Dat blijkt ook uit onze referenties.

Of het nu gaat om bedrijfsgebouwen, commerciële ruimtes of kantoren: de combinatie van duurzaamheid en ecologisch rendement maakt geothermie erg interessant voor bedrijven.

Professionele projecten

Voordelen

 • Volledige ontzorging
  Eco Heating is al meer dan 15 jaar jouw trouwe partner en specialist wat betreft warmtepompen. Onze partners kunnen dan ook altijd op ons terugvallen.

 • Flexibele planning door eigen boortorens
  Alles verloopt in eigen beheer; van studie tot uitvoering. Geen onderaannemers. Dit zorgt er ook voor dat wij met de nodige flexibiliteit kunnen optreden.

 • Amper onderhoud
  Maak je geen zorgen over jaarlijks onderhoud. Jaarlijkse keuringen of het vegen van schoorstenen zijn niet nodig. En als er toch iets zou zijn, dan staan we altijd paraat.

 • Lagere energiefactuur
  Bespaar op jouw energiekosten. Het elektriciteitsnet is enkel nodig voor de aandrijfenergie van jouw verwarmings- en koelingsinstallatie. Gasverbruik kan je zelfs helemaal vermijden.

Toepassingen

Particuliere woning

Villa’s

Kantoren toepassing

Kantoren

Magazijnen

Appartementen

Account manager
Oost-Vlaanderen

MathiasDeRyck

Account manager
Vlaams-Brabant / Brussel