Euroba-project-ecoheating
Foto: Marble Moon

“Comfort is belangrijk, dus is geothermie de beste optie”

Simon Suys – Zaakvoerder Woema! CVBA

Eurabo is een specialist in bio-ecologische bouwmaterialen. Geothermie wordt door Eco Heating geïntegreerd in het nieuwe gebouw van Eurabo in Ronse. Aannemer woema! cvba, actief in de houtbouwsector, vond in Eco Heating de uitgelezen partner voor de realisatie van de verwarming en koeling in dit gebouw. “Gezien de heel goed geïsoleerde buitenschil, was hier nood aan slechts minimale koeling en verwarming”, vertelt zaakvoerder Simon Suys van hoofdaannemer woema! cvba “Gaandeweg werd duidelijk dat geothermie de beste optie was, onder meer omdat comfort een belangrijke eis is van de klant. We combineren geothermie met betonkernactivering. Daarbij zorgt de betonplaat voor een buffer door warmte of koelte op te nemen en met vertraging af te geven.”

Labels Info
Bouwheer Eurabo
Aannemer Woema! CVBA
Architect denc!-studio
Studie Eco Heating
Uitvoering Eco Heating
Systeem 1 geothermische warmtepomp van 8,9 kW

“Passieve koeling zorgt voor extra rendement”

Het berekenen van de juiste koellast is in bedrijfsgebouwen als dat van Eurabo cruciaal. In het tussenseizoen en de zomer, maar ook bij grote bezoekersaantallen moet immers voldoende koeling mogelijk zijn. De warmte wordt daarbij in de bodem opgeslagen en zorgt voor een hoge brontemperatuur in de winter. “De doorgedreven isolatie maakt koeling erg belangrijk”, vertelt Simon Suys. “Door die isolatie is er weinig warmteverlies. Maar Eurabo organiseert soms opleidingen voor twintig tot dertig aanwezigen in één lokaal. Het is dan nodig om voldoende koeling te voorzien en dat kan met geothermie. Daarbij komt dat de passieve koeling in de wintermaanden extra rendement oplevert.”

Aangename binnentemperatuur

Mattias Wouters van architectenbureau denc!-studio ziet geothermie als de beste manier om in te spelen op de wensen van de bouwheer. “Die wenste ook ’s zomers een aangename temperatuur in de kantoren. Een geothermische warmtepomp kan door middel van passieve koeling op een zeer energiezuinige manier koelen, aan een fractie van de energiekost van een traditionele airco. Door een doordacht ontwerp en toepassing van zonwering kan de koelbehoefte voldoende beperkt worden. Ook de duurzaamheid en het lage energieverbruik van de technische installaties spelen mee voor een bedrijf als Eurabo. Dat wil in de wereld van de bouwmaterialen zelf het voortouw nemen op vlak van ecologie. Een warmtepomp sluit hier perfect op aan.

Binnenklimaat onder controle

Ook zaakvoerder Tom Cobbaert van Eco Heating benadrukt het belang van koeling in dit type gebouw. “De koellast is vrij hoog en daarom moesten we relatief meer boren zodat er meer koelte uit de bodem kan worden gehaald. Een voordeel daarvan is dat we ook voor het verwarmen een heel hoog rendement halen. Het kwam er voor ons op aan om middels een optimale berekening de koellast zo goed mogelijk in te schatten. Dankzij de betonkernactivering kunnen we op piekmomenten de temperatuur in het gebouw voldoende fris houden. En ook in de winter helpt de betonkernactivering om het binnenklimaat onder controle te houden.”

Technische kennis

Duurzaam bouwen is het handelsmerk van bouwheer Eurabo, van woema! cvba én van Eco Heating. “We hebben een duidelijk beeld van wat we willen”, zegt Simon Suys, “maar de technische kennis van Eco Heating komt daarbij heel goed van pas. Hun berekeningen zorgen voor een rendabel, goed afgeregeld systeem. De juiste cijfers vermijden dat er sprake is van over- of onderdimensionering.” Mattias Wouters noemt ook de studies die Eco Heating zelf uitvoert. “Uit hun dynamische studie bleek dat de koellast in de polyvalente ruimte sterk varieerde. Daarom werden bijkomend twee ventilo-convectoren geplaatst die de reactietijd verbeteren – zonder dat er een bijkomend systeem moest komen.”