Project-Leupegem-Eco Heating

“Geothermie is lokaal beschikbaar, onafhankelijk van het weer, neemt weinig ruimte in en geeft geen geluidsoverlast.”

Aan de Watermolenstraat in Leupegem verschijnt een verkaveling met 9 woningen. Voor het ontwerp tekent architectenbureau ectv. Eco Heating zorgt dat de bewoners kunnen genieten van comfortabele verwarming, passieve koeling en sanitair warm water. Dat kan allemaal dankzij een individuele geothermische warmtepomp. Opmerkelijk is dat in deze verkaveling geen gasaansluiting wordt voorzien. De bouwheer trekt dus volop de kaart van de geothermie en van een duurzame toekomst.

9 aangename woningen met warmtepomp

Als de verkaveling in Leupegem klaar is, zullen 9 gezinnen hier genieten van een comfortabel huis in een bijzondere omgeving. “Enkele werkplaatsen en opslagloodsen maken plaats voor een collectief woonerf met 9 grondgebonden woningen”, vertelt architecte Tania Vandenbussche van ectv. “Het landschap ontwikkelt zich tussen de woningen, biedt plaats aan water en geeft elke woning de nodige afstand tot het collectieve gedeelte.” Per woning komen er 3 grondboringen van telkens 45 meter diep. De warmte of koelte uit de grond wordt via een geothermische warmtepomp gekoppeld aan het vloerverwarmingssysteem.

Labels Info
Bouwheer Porthos Invest bv
Architect ectv
Studie Eco Heating
Uitvoering Eco Heating
Systeem 9 warmtepompen met telkens 3 grondboringen

Geen gasaansluiting

Voor deze verkaveling gaat de bouwheer volop voor geothermie, een gasaansluiting is dus niet meer nodig. Dit is mogelijk sinds er geen wettelijke verplichting meer geldt om een nieuwe verkaveling van een gasaansluiting te voorzien. De Vlaamse overheid liet deze verplichting vallen in het voorjaar van 2017, net om hernieuwbare alternatieven te stimuleren. Dat is een logische evolutie nu er met geothermie en andere duurzame technieken voldoende alternatieven zijn voor aardgas.

Geothermie, de logische keuze

“Uiteraard zoeken we steeds naar manieren om het gebruik van fossiele brandstoffen te vermijden of te beperken”, stelt architecte Tania Vandenbussche. “Enerzijds doen we dat door het energiegebruik zelf te beperken door goede isolatie en luchtdichtheid. En anderzijds doen we voor de resterende energievraag beroep op hernieuwbare bronnen. Voor elk project onderzoeken we samen met de bouwheer hoe we de beschikbare middelen hiervoor op de meest efficiënte manier kunnen inzetten. En reeds een aantal keren kwam geothermie als de voorkeursoptie naar voor.” De voordelen zijn voor de architecte heel duidelijk: “Geothermie is lokaal beschikbaar, niet afhankelijk van de weersomstandigheden, neemt weinig ruimte in en geeft geen overlast door bijvoorbeeld lawaai. Bovendien kan zonder bijkomende kosten ook de koelte van de bodem gebruikt worden om het gebouw of de woning in de zomer te koelen.”