fbpx
Schrijf je nu in voor onze gratis infosessie op 28 mei 2024.

Home > Kenniscentrum > Blog >

Uitbreiding premieaanvraag warmtepompen en zonneboilers

Uitbreiding premieaanvraag warmtepompen en zonneboilers

Toegevoegd op 20 januari 2014

Premieaanvraag voor een Warmtepomp

Komt u in aanmerking ?

Onder de steunregeling dit tot nu toe van toepassing was, werden enkel premies toegekend voor zonneboilers en warmtepompen voor woningen aangesloten op het elektriciteitsnet voor 1 januari 2006.

Deze premies werden vanaf begin 2014 uitgebreid naar woningen die aangesloten zijn op het net OF een bouwaanvraag hebben ingediend voor 1 januari 2014.

Deze uitbreiding van het toepassingsgebied geldt enkel voor eindfacturen vanaf 1 januari 2014. Het Rekenhof laat immers niet toe subsidies in te voeren die worden toegekend voor eindfacturen van voor de inwerkingtreding. Daardoor wordt vermeden dat subsidieregelingen worden ingevoerd waarvoor geen additioneel effect kan aangetoond worden.

De eindfactuur is de factuur waarmee het volledig resterend saldo wordt vereffend.

Hoeveel zal uw premie bedragen?

Formule :  270 euro x ((x0,87xCOP)-2,5) x het nominaal elektrisch compressor vermogen bij verwarmen uitgedrukt in kW en vervolgens beperkt tot 1700 euro

Hieronder vindt u een lijst met de premiebedragen specifiek voor onze warmtepompen:

premie-aanvragen

Een voorbeeld ter verduidelijking

U hebt een lopende warmtepompofferte van Ecoheating voor het leveren en plaatsten van een Vaillant warmtepomp 103/3 . Uw bouwaanvraag is goedgekeurd in de loop van 2013. In dit geval komt u in aanmerking voor een premie van 1047 euro indien onze eindfactuur opgemaakt wordt in 2014.

Premieaanvraag voor een Zonneboiler

Komt u in aanmerking?

De premieaanvraag voor een zonneboiler loopt analoog met deze van de warmtepompen.

Indien u een zonneboiler gaat installeren of reeds hebt geïnstalleerd , eventueel in uitbreiding van uw warmtepompinstallatie.

Er nog geen eindfactuur opgemaakt is en dit in 2014 zal gebeuren.

Uw bouwaanvraag werd voor 1 januari 2014 ingediend OF u had een elektriciteitsaansluiting voor 1 januari 2014

Hoeveel zal uw premie bedragen?

Indien u voldoet aan bovenstaande voorwaarden kan u rekenen op een subsidie van 550 euro per m2, maximaal 2750 euro en maximaal 50 % van het factuurbedrag.

Een voorbeeld met totaalpakket : warmtepomp en zonneboiler

U hebt een contract met Ecoheating voor het leveren en plaatsten van een Vaillant warmtepomp 171/3 met zonneboiler met 4,5 m2 zonnepanelen, ter ondersteuning van het opwarmen van de sanitaire boiler.

Uw bouwaanvraag is goedgekeurd in de loop van 2013.

Ecoheating voerde reeds de boringen uit , maar de warmtepomp en zonneboiler dienen nog geplaatst te worden. Indien de eindfactuur opgemaakt wordt voor 1 januari 2015 hebt u recht op volgende premies:

  • Warmtepomp 171/3: 1700 euro
  • Zonneboiler 4,5m²: 2475 euro
  • Totaal: 4175 euro
Go to Top