fbpx
Schrijf je nu in voor onze gratis infosessie op 28 mei 2024.

Home > Kenniscentrum > Blog >

Consumptie steenkool daalt, duurzame energie stijgt

Consumptie steenkool daalt, duurzame energie stijgt

Toegevoegd op 9 februari 2018

Steenkool

Vorig jaar haalde Europa minder energie uit steenkool dan in 2016. Dat is maar goed ook, want de Europese doelstelling voor duurzame energie werd recent verhoogd. Het is ook nodig willen we een echte omslag maken in de manier waarop we energie winnen. Gelukkig blijft de kostprijs van duurzame energie dalen.

Historisch cijfer?

Het aandeel van steenkool in de Europese energie daalde van 21,5 % in 2016 naar 20,6 % vorig jaar. Dat blijkt uit een onderzoek van de denktanks Agora Energiewende en Sandbag. Volgens het rapport is dat cijfer historisch want met 20,9 % zouden hernieuwbare bronnen de vervuilende steenkool kloppen. Toch past hierbij een kanttekening. In het onderzoek wordt biomassa bij de duurzame bronnen gerekend. Terwijl de verbranding van biomassa ook schadelijke stoffen uitstoot. Echte duurzame energie komt uit wind, zon of geothermie. Gelukkig steeg ook het aandeel van de echte duurzame energiebronnen volgens het onderzoek. Kernenergie stond voor 25,6 %, gas voor 19,7 %. Er is dus nog werk aan de winkel, maar de kentering is ingezet. De onderzoekers schatten dat tegen 2030 de helft van de Europese elektriciteit uit hernieuwbare bronnen kan komen, al rekenen ze daar dus ook biomassa bij.

Ambitieuzere klimaatdoelstelling

De Europese Unie verhoogde onlangs haar klimaatdoelstelling. Tegen 2030 moet 35 % van alle energie uit hernieuwbare bronnen komen (in plaats van 27 % zoals tot voor kort het doel was). Op zich is dat een goede zaak, de EU toont zich daarmee immers daadkrachtiger dan verschillende lidstaten. Maar ook voor Europa is biomassa een vorm van duurzame energie, terwijl dat in realiteit toch anders is.

Goedkopere energie

Die duurzame energie is niet alleen veel beter voor mens en milieu, maar ook voordelig. Dat blijkt uit een ander recent rapport van het International Renewable Energy Agency (IRENA). Daarin staat de verwachting dat duurzame energie binnen twee jaar even veel kost dan fossiele energie of zelfs goedkoper wordt. De oorzaken: de voortdurende technologische innovaties, de sterke concurrentie en de toegenomen expertise voor grotere duurzame energieprojecten.

Kies jij ook voor een toekomstgerichte energiebron? Contacteer ons vandaag nog voor meer informatie over geothermische warmtepompen.

Go to Top