fbpx
Schrijf je nu in voor onze gratis infosessie op 28 mei 2024.

Home > Kenniscentrum > Blog >

Nederlandse chemie kiest voor koolstofarme toekomst

Nederlandse chemie kiest voor koolstofarme toekomst

Toegevoegd op 3 mei 2018

Chemie

Ook traditionele sectoren als de chemie kunnen het met een veel lagere CO2-uitstoot doen. Dat blijkt uit een Nederlands rapport dat pas verscheen. De Nederlandse chemiesector wil er voor gaan en vraagt daarvoor een partnerschap met alle betrokken partijen, waaronder de overheid. Ook geothermie en warmtepompen maken volgens het rapport deel uit van de oplossing.

Koolstofarme chemie kan

De Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI) liet een onderzoek uitvoeren. Hamvraag is hoe de chemiesector zijn uitstoot van broeikasgassen kan verminderen met 80 tot 95 % tegen 2050. Dat is immers nodig om de afspraken uit het Klimaatakkoord van Parijs te halen. De conclusie van het rapport is positief: die reductie is perfect mogelijk, mits stevige investeringen in innovatie. Daarbij is een belangrijke rol weggelegd voor de overheid. Opmerkelijk is dat de transitie naar een koolstofarme toekomst de jaarlijkse groei van de chemische industrie niet in de weg staat.

6 oplossingen

Het rapport stelt 6 mogelijke oplossingen voor om samen tot de daling van de uitstoot te komen:

  • Het sluiten van de materiaalkringloop, met andere woorden: hergebruik en recyclage van materialen en producten.
  • Het gebruik van alternatieve grondstoffen waarvoor weinig emissie nodig is.
  • Energie-efficiënte maatregelen door minder energieconsumptie, procesintesificatie en gebruik van restwarmte. Hieronder valt ook het gebruik van warmtepompen.
  • Hernieuwbare energie waaronder geothermie en biomassa, al plaatsen energiedeskundigen wel vraagtekens bij het duurzame karakter van die laatste oplossing.
  • Koolstofcaptatie en –opslag.
  • Duurzame eindproducten die minder energie verbruiken.

De tijd dringt

De VNCI laat bij monde van zijn voorzitter Mark Williams weten dat langer talmen geen optie is. “De tijd dringt. In termen van investeringen is 2050 heel dichtbij.” Nieuwe technologieën kunnen volgens de VNCI in sterke mate bijdragen aan de emissiereductie, maar dan is snelle actie noodzakelijk. Het vraagt immers wel wat tijd voor een investering werkelijk tot het gewenste resultaat leidt. Innovatie en een drastische transformatie dringen zich dan ook op als prioriteit op korte termijn. De verantwoordelijkheid om die omslag te maken ligt uiteraard bij de chemische industrie zelf, maar ook bij de overheid die daartoe een kordaat en stimulerend beleid moet voeren.

Eco Heating zet vandaag al volop in op geothermie. Contacteer ons gerust om te weten welke oplossingen wij voor jou in petto hebben.

Go to Top