fbpx
Wil jij nog genieten van € 1.500 korting op passieve koeling? Reserveer je moment tijdens onze afrondingsweek van 17 tot 21 juni.

Home > Kenniscentrum > Blog >

Help! Welk type warmtepomp moet ik kiezen?

Help! Welk type warmtepomp moet ik kiezen?

Toegevoegd op 26 januari 2022

blog-warmtepomp-kiezen

Ben je van plan om binnenkort te verbouwen of een nieuwbouwwoning te plaatsen, en ben je nog niet zeker over de warmtebron die je zal kiezen? Dan is een warmtepomp zeker het overwegen waard! Deze ecologische verwarmingsbron biedt heel wat voordelen en is de ideale (toekomstgerichte) manier om jouw woning te verwarmen. Naast het feit dat de overheid steeds meer inzet op milieuvriendelijk verwarmen, worden ook aardgasaansluitingen vanaf 2026 verboden. Twee redenen die ervoor zorgen dat de waarde van jouw woning alleen maar zal stijgen, wanneer je ervoor kiest om een warmtepomp te installeren.

Daarbovenop wordt momenteel de mogelijkheid om een voordeliger distributienettarief voor warmtepompen aan te bieden, volop onderzocht. In landen zoals Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland werd dit al uitgerold. Dergelijke regelgeving houdt in dat je, als warmtepomp eigenaar, zou kunnen genieten van een lager distributietarief en je energiefactuur dus ook lager zal komen te liggen.

Tot slot zijn er ook heel wat subsidies waarop je beroep kan doen wanneer je verbouwt en ervoor kiest om een warmtepomp te installeren, wat het ook zeer interessant maakt om te gaan investeren in deze ecologische manier van verwarmen. Kortom, het heeft alleen maar voordelen! Nu rest alleen nog de keuze welk type warmtepomp je gaat installeren…

Welk type warmtepomp kies jij?

Er zijn momenteel drie soorten warmtepompen (bodem/water ; lucht/water & lucht/lucht) op de markt. Elk met zijn eigen voor- en nadelen, maar wat is nu de beste keuze?

Principes

Bij geothermie (= bodem/water) wordt er warmte of energie onttrokken uit de bodem om de woning te verwarmen en koelen. Met de lucht/water- en lucht/lucht-warmtepomp wordt de warmte (energie) uit de lucht gehaald.

Doordat de bodem een veel constantere energiebron is dan de lucht, zal de geothermische warmtepomp minder inspanningen moeten leveren om energie op te wekken. Dit resulteert in een lager energieverbruik en een langere levensduur van jouw warmtepomp.

Investering

 width=

Van de 3 mogelijkheden vraagt de geothermische, ook wel bodem/water-, warmtepomp de grootste investering. In vergelijking met de twee andere mogelijkheden, zal het verschil zich vooral bevinden in de boringen. De toestellen zelf zullen zich qua investering bij geothermie en lucht/water in dezelfde grootteorde bevinden. Bij lucht/lucht hangt de prijs af van het aantal kamers en de bijhorende toestellen.

Verbruik

De 2 grote factoren die jouw verbruik zullen bepalen, zijn de soort warmtepomp (de bijhorende efficiëntie) en het afgiftesysteem.

 • Warmtepompen:
  De COP (coëfficiënt of performance) is bij een geothermische warmtepomp veruit het hoogst. Het verschil ten opzichte van de 2 andere mogelijkheden kan oplopen tot ruim 80%. Bij een lucht/lucht rekent men gemiddeld met een COP van 3, bij lucht/water gemiddeld met factor 4 en bij een grond/water loopt die gemiddelde factor op tot 5 en hoger.
 • Vloerverwarming:
  De warmte en koelte wordt idealiter via de vloer afgegeven bij een warmtepomp. Dit brengt meteen ook heel wat voordelen met zich mee. Het energieverbruik ligt 20% lager, de warmte/koelte wordt opgeslagen in de chape en de warmte/koelte wordt gelijkmatig verspreid over de volledige ruimte, wat zorgt voor een aangenamer gevoel en hoger comfort.

Rekenvoorbeeld:
Wanneer een huis een verwarmingsbehoefte heeft van 15000 kwh op jaarbasis. Dan zal je bij lucht/lucht ongeveer 5000 kwh elektriciteit moeten aankopen, terwijl dat bij een lucht/water zakt tot 3750 kwh en bij een bodem/water tot 3000 kwh. En dan laten we de koeling nog buiten beschouwing.

Zowel in de winter, als in de zomer zal de geothermische warmtepomp een veel lager verbruik hebben t.o.v. de lucht/water en lucht/lucht warmtepomp. Met de huidige evolutie van de energieprijzen is het des te belangrijk om een goed afgewogen beslissing te nemen betreffende jouw energiesysteem.

Koeling

Koeling is door de alsmaar beter wordende isolatie aan het evolueren van een nice-to-have naar een need-to-have. Hoe je gaat koelen, hangt af van de bron. Wanneer de buitentemperatuur bv 30°C bedraagt en de lucht jouw bron is, zal de compressor actief moeten meewerken om een lagere temperatuur in jouw woning te brengen.
Heb je echter een warmtepomp die de bodem als bron gebruikt, dan hoeft de compressor niet te werken en blijft hij passief. Dit komt omdat de aardtemperatuur tussen de 10° en 15° bedraagt en men bijgevolg zonder toevoeging kan zorgen voor koeling.

Verschil actieve en passieve koeling

 • Actieve koeling:
  Bij actieve koeling moet de compressor energie verbruiken om jouw woning af te koelen. De energie moet eerst onttrokken worden uit de woning om vervolgens de lucht of de vloer te kunnen afkoelen. Hetzelfde gebeurt bijvoorbeeld bij een koelkast.
  Bij actieve koeling wordt het werkingsproces van de warmtepomp omgekeerd en vormt de woning de energiebron. Het onderdeel dat eerder werkte als condensor, functioneert nu als verdamper: het koelmiddel neemt de warmte van de woning over en wordt via de condensor naar de warmtewisselaar geleid.Afhankelijk van het afgiftesysteem zal je de temperatuur actief kunnen doen dalen. Bij een lucht/lucht warmtepomp (= traditioneel airconditioningsysteem) is het de lucht die gekoeld wordt. Bij een lucht/water warmtepomp zijn het de vloeren en wanden van het gebouw. Deze manier van koelen is energiezuiniger dan zo’n traditioneel airconditioningsysteem, maar verbruikt nog steeds een stuk meer energie dan passieve koeling.
 • Passieve koeling:
  Passief koelen wordt ook wel natuurlijke koeling genoemd, omdat het systeem gebruikmaakt van de koelte die in de bodem is opgeslagen. Daarbij wordt de compressor van de warmtepomp uitgeschakeld: enkel de circulatiepomp verbruikt elektriciteit om het koele water door het buizennet te verplaatsen. Passieve koeling dankt haar naam aan deze zeer energiezuinige werking, aangezien de warmtepomp zelf niet geactiveerd wordt.Aan de hand van passieve koeling kan de temperatuur in de woning zo’n 4°C dalen. Een bijkomend voordeel is dat de bodemtemperatuur door passieve koeling een aantal graden zal stijgen, waar de warmtepomp haar vruchten uit kan halen tijdens het volgende winterseizoen. Aan het einde van de zomer heeft de grond wel al heel wat warmte opgenomen, waardoor passieve koeling minder rendabel kan zijn dan actieve koeling.

 width=

Levensduur

De gemiddelde levensduur van een warmtepomp bedraagt tussen de 15 en 20 jaar. Factoren zoals het aantal draaiuren, de belasting, het aantal starts en stops en het onderhoud bepalen de levensduur.

Wat een motor is voor een auto is een compressor voor een warmtepomp. Deze bepaalt het verbruik, maar eveneens de globale levensduur van jouw warmtepomp. Een warmtepomp zal het best presteren in een stabiele omgeving.

Bij een stabiele bron (lees: de bodem) zijn de omstandigheden optimaal en de draaiuren het laagst. Omdat de warmtepomp in het algemeen minder hard moet werken dan wanneer men de lucht als bron heeft.

Toepassing

Om geothermie (bodem/water) en lucht/water optimaal te laten renderen werkt men idealiter met vloerverwarming als afgiftesysteem. Dit wil ook zeggen dat deze manier van verwarmen hoofdzakelijk zal toegepast worden in een nieuwbouw of een zeer grondige renovatie. Ben je niet in de mogelijkheid om je vloeren open te breken dan zal meestal teruggegrepen worden naar lucht/lucht oplossingen.

 width=

1+1=2?

Een warmtepomp is sowieso een grote investering, maar je hebt er jarenlang genot van. Door onze kwalitatieve plaatsing en hoogwaardige nazorg ben je zeker van een lange levensduur van jouw warmtepomp én dus ook van een hoog rendement. Een optelsom waarbij 1+1 dus niet gelijkstaat aan 2, maar aan 3!

Als je bouwt of verbouwt is de eerste opdracht om de energiebehoefte van jouw woning zo beperkt mogelijk te houden door een doordacht ontwerp en goede isolatie te hanteren. De volgende stap is om die behoefte op een zo efficiënt mogelijke manier in te vullen. De voorgaande hoofdstukken hebben aangetoond dat daar de balans duidelijk overhelt naar de geothermische warmtepomp.

De investering ligt hoger maar de total cost of ownership en het rendement zijn heel wat gunstiger. En daar is geothermie de nummer 1. Om het maximale uit je investering te halen, gebruik je best vloerverwarming. Als je de chape kan gebruiken als thermische batterij maximaliseer je je investering.

Budgetteer daarom tijdig de juiste bedragen. Onze budgetteringstool is daarbij een handig hulpmiddel. Ben je overtuigd dat een bodem/water warmtepomp de ideale optie is voor jouw verbouw- of nieuwbouwproject? Bekijk dan hier onze referenties en kom te weten hoe een warmtepomp in jouw woning zou kunnen passen!

Go to Top