fbpx
Wil jij nog genieten van € 1.500 korting op passieve koeling? Reserveer je moment tijdens onze afrondingsweek van 17 tot 21 juni.

Home > Kenniscentrum > Blog >

Warmtepompen worden de norm

Warmtepompen worden de norm

Toegevoegd op 16 augustus 2018

energieplan

Vanaf 2021 worden nieuwe kavels niet meer aangesloten op het aardgasnet. Het is een van de speerpunten van het nieuwe energie- en klimaatplan van de Vlaamse overheid. Warmtepompen en warmtenetten zullen bijdragen aan een energiebesparing van 32,5 % tegen 2030.

Daling van de broeikasgassen

Je hoorde of las het misschien al in de media tijdens de afgelopen vakantieweken: de Vlaamse overheid stelde net voor het zomerreces een energie- en klimaatplan voor. Een hele reeks maatregelen moet ervoor zorgen dat Vlaanderen energie-efficiënter wordt, meer hernieuwbare energie gebruikt én de broeikasgassen doet dalen met 35 % tegen 2030. Die maatregelen zijn nodig om aan de Europese verplichtingen te voldoen.

Vlaanderen gaat voor hernieuwbare energie

Een belangrijke pijler van het klimaat- en energieplan is de hernieuwbare energie. Dat het gebruik van fossiele brandstoffen allesbehalve duurzaam en toekomstgericht is, beseft de Vlaamse regering ook. Er was na de bekendmaking in de pers nogal wat te doen rond de verkoop van stookolieketels. Voor alle duidelijkheid: Vlaanderen wil die verbieden in nieuwbouwwoningen en bij ingrijpende energetische renovaties vanaf 2021. Een algemeen federaal verbod komt er vanaf 2035.

Geen aardgas voor nieuwe kavels

Ook aan het gebruik van aardgas wil de Vlaamse overheid iets doen. Nieuwe kavels worden vanaf 2021 niet meer aangesloten op het aardgasnet. Warmtepompen worden de norm voor verwarming en sanitair warm water, net als de aansluiting op warmtenetten. De overheid voorziet een premie van 400 euro voor een warmtepompboiler. De plaatsing van een hernieuwbare energieboiler is een van de zes maatregelen waaruit een koper van een woning er minstens drie moet kiezen. Die moet hij binnen de vijf jaar na de aankoop realiseren. Het volledige energie- en klimaatplan moet ertoe leiden dat in Vlaanderen vanaf 2021 jaarlijks 8.650 nieuwe warmtepompen worden geplaatst.

Duurzame toekomst

“Een logische beslissing”, vindt zaakvoerder Tom Cobbaert van Eco Heating. “Er was een tijd dat aardgas gold als een duurzaam alternatief voor stookolie, maar vandaag weten we wel beter. Aardgas is ook een fossiele brandstof, de nadelige gevolgen zijn algemeen bekend. Het gebruik van hernieuwbare energie zoals geothermie is noodzakelijk willen we de toekomstige generaties niet opzadelen met een loodzware klimaaterfenis. Samen met onder meer zonneboilers, zonnepanelen en windmolens kunnen warmtepompen zorgen voor een duurzame toekomst.”

Wil jij het ook doen zonder gas of stookolie? Ontdek de vele voordelen van een geothermische warmtepomp. Contacteer ons vandaag nog voor meer info. Lees alles over de premies die u kan aanvragen hier.

Go to Top