fbpx
Schrijf je nu in voor onze gratis infosessie op 28 mei 2024.

Home > Kenniscentrum > Blog >

Hoe bekend is de warmtepomp bij het grote publiek?

Hoe bekend is de warmtepomp bij het grote publiek?

Toegevoegd op 25 januari 2018

vaillant_geothermie

Dat de warmtepomp een cruciaal element is in de omslag naar duurzame energie mag duidelijk zijn. Maar is dat ook voldoende bekend bij het grote publiek? Uit een recente Nederlandse enquête blijkt alvast dat er nog veel werk aan de winkel is. Bewustmaking van eigenaars en huurders is dan ook nodig.

1 op 10

Het Nederlandse ministerie van Economische Zaken en Klimaat liet een enquête uitvoeren naar de kennis van energiebesparende maatregelen bij woningeigenaars. De resultaten zijn niet allemaal even rooskleurig:

  • Gevraagd naar de energiebesparende maatregelen die men kent, vermeldt maar 1 op 20 respondenten de warmtepomp. Met 60 % scoort dubbel glas veruit het best, voor zonnepanelen (27 %) en vloerisolatie (21 %).
  • 1 op 4 respondenten zet de verwarming wat lager om energie te besparen. Iets minder (22 %) wordt werk gemaakt van isolatie. 1 op 10 respondenten doet helaas geen enkele moeite om energie te besparen.
  • Als het gaat over de verwachte toekomstige manier van verwarmen, is het beeld voor warmtepompen iets rooskleuriger. 14 % van de respondenten denkt over 10 jaar een warmtepomp te bezitten. Voor nieuwbouweigenaars is dat zelfs 22 %.
  • Weten wat een warmtepomp is, daar begint het uiteraard mee. 13 % van de respondenten weet precies wat een warmtepomp is, nog eens 45 % weet ongeveer waarover het gaat. Grof gezegd zou je kunnen zeggen dat slechts een dikke 1 op 10 écht weet wat een warmtepomp is.

Dit zijn uiteraard resultaten uit een Nederlands onderzoek. Maar niets wijst erop dat de situatie in ons land significant hiervan verschilt. We mogen dus best aannemen dat ook in Vlaanderen een betere kennis van warmtepompen nodig is.

Geen overbodige luxe

Duurzame energie is niet alleen belangrijk voor de planeet. Ook de individuele consument vaart er wel bij. Sensibilisering om de warmtepomp beter bekend te maken is dus geen overbodige luxe. Vorig jaar pleitte Vlaams minister van Energie Bart Tommelein al voor een groene taxshift waarin warmtepompen een prominente plaats krijgen. Een andere mogelijkheid om de warmtepomp beter bekend te maken, is een brede campagne. Die kan zich richten op woningeigenaars en huurders, maar bijvoorbeeld ook op architecten.

Intussen blijven wij het nut van een vakkundig geplaatste geothermische warmtepomp in de verf zetten. Niet alleen met woorden, maar ook met daden, getuige de meer dan 500 warmtepompen die wij al installeerden. Contacteer ons gerust als je er meer over wilt weten.

Go to Top