fbpx
Wil jij nog genieten van € 1.500 korting op passieve koeling? Reserveer je moment tijdens onze afrondingsweek van 17 tot 21 juni.

Home > Kenniscentrum > Blog >

Premies warmtepompen en zonneboilers voor bedrijven

Premies warmtepompen en zonneboilers voor bedrijven

Toegevoegd op 24 januari 2014

Als bedrijf komt u in 2014 in aanmerking voor een hele boel premies:

Ecologiepremie

Een elektrische warmtepomp krijgt Ecogetal 9 waardoor we ons moeten baseren op kolom A en is een hernieuwbare energie  ( HE ) en heeft een meerkostenpercentage van  40 % ( MK )
premie op de elektrische warmtepomp met kostprijs 10 000 euro:
Bedrag                        10 000 euro
Meerkost     40%          4 000  euro
Premie kmo 45%          1 800  euro
Op de kostprijs van de warmtepomp kan u dus rekenen op een premie van 18%
verticale grondboringen krijgen Ecogetal 9 waardoor we ons moeten baseren op kolom A en is een hernieuwbare energie  ( HE ) en heeft een meerkostenpercentage van  65 % ( MK )
premie op de verticale grondboringen met kostprijs 10 000 euro:
Bedrag                      10 000 euro
Meerkost     65 %       6 500  euro
Premie kmo 45%        2 925  euro
Op de kostprijs van de grondboringen kan u dus rekenen op een premie van 29,25%
een zonneboiler krijgen Ecogetal 9 waardoor we ons moeten baseren op kolom A en is een hernieuwbare energie  ( HE ) en heeft een meerkostenpercentage van  30 % ( MK )
premie voor de zonneboiler
Bedrag                       5 000 euro
Meerkost      30%       4 680 euro
Premie kmo  45%       675    euro
Op de kostprijs van de zonneboiler kan u dus rekenen op een premie van 13,5 %

Verhoogde investeringsaftrek

Artikel 69 van het Wetboek der Inkomstenbelasting (W.I.B.) biedt bedrijven de mogelijkheid hun belastbare winst te verminderen met een verhoogde investeringsaftrek voor energiebesparende investeringen. De aftrek wordt verricht op de winst van het belastbaar tijdperk tijdens hetwelk de vaste activa zijn verkregen of tot stand zijn gebracht.

Voor de energiebesparende investeringen, gedaan tijdens het belastbaar tijdperk dat aan aanslagjaar 2013 (inkomsten 2012) verbonden is, is er een verhoogde aftrek van 15,5%. Voor inkomstenjaar 2013 (aanslagjaar 2014) bedraagt de verhoogde aftrek 14,5%.

Op de totale investering kan u dus rekenen op  14,5 % aftrek

Eandis premie warmtepomp

De premie van Eandis is voor warmtepompen met een elektrisch compressorvermogen van 1kW tot 10 kW is gelijk aan deze voor particulieren.
Voor zwaardere pompen vindt u de juiste formule op het aanvraagformulier van EANDIS. Het maximumbedrag is 60 000 euro
 Premies voor een warmtepomp

Eandis premie zonneboiler

De premie van Eandis voor een zonneboiler komt neer op 200 euro/m2 met een maximum van 10000 euro
Indien u dus 5m2 zonnepanenlen plaatst kan u een subsidie van 1000 euro bekomen
Let wel:
Deze uiteenzetting is een simulatie van alle mogelijke premies en subsidies voor welke wij denken dat u in aanmerking kan komen.  De aanvragen dienen door de desbetreffende vennooteschap te gebeuren en bij de desbetreffende instanties. Er zijn een hele boel voorwaarden waaraan moet voldaan worden. Ecoheating is vanzelfsprekend niet bij machte dit voor elke vennootschap te weten. Het gaat hier dus over een indicatie en in geen geval een zekerheid.

Verlaging onroerende voorheffing

Voor bouwaanvragen tot en met 2012

De korting bedraagt 20% van de jaarlijkse onroerende voorheffing voor woongebouwen met een E-peil van E60 of lager en 40% voor woongebouwen met een E-peil van E40 of lager.

De vermindering is geldig gedurende 10 jaar.  Indien u reeds over een energieprestatiecertificaat bouw beschikte voor 1 januari 2008 (met een E-peil onder E40 of E60), vangt de termijn van 10 jaar eveneens pas aan vanaf aanslagjaar 2009.

Voor bouwaanvragen vanaf 2013

Korting van 50% op de onroerende voorheffing bij een E-peil van max E50 en dit gedurende 5 jaar (en max E40 voor bouwaanvragen vanaf 2014).

Korting van 100% op de onroerende voorheffing bij een E-peil van max E30 en dit gedurende 5 jaar.

Go to Top