fbpx

Home > Kenniscentrum > Blog >

Wat is COP en wat zegt het over uw warmtepomp?

Wat is COP en wat zegt het over uw warmtepomp?

Toegevoegd op 18 juni 2023

COP-waarde

Wie op zoek gaat naar een warmtepomp, komt het keer op keer tegen: de COP-waarde. Maar waarvoor staat die waarde precies? En wat betekent ze voor het rendement van uw warmtepomp?

Wat is de COP-waarde?

COP staat voor Coefficient Of Performance.

De COP is een maatstaf voor de efficiëntie of het rendement van een warmtepomp en geeft de verhouding aan tussen de hoeveelheid geleverde warmte (of koeling) en de hoeveelheid verbruikte energie. Het wordt berekend door de nuttige warmteafgifte te delen door de verbruikte elektrische energie. Met andere woorden, de COP geeft aan hoeveel warmte een warmtepomp kan produceren per eenheid elektrische energie die het verbruikt.

Hoe hoger de COP, hoe efficiënter de warmtepomp werkt. Een COP van 3 betekent bijvoorbeeld dat voor elke eenheid elektrische energie die wordt verbruikt, de warmtepomp drie eenheden warmte kan produceren. Dit maakt warmtepompen veel efficiënter dan traditionele verwarmingssystemen, zoals elektrische kachels, die een COP van 1 hebben.

Wat beïnvloedt de COP van een warmtepomp?

De COP van een warmtepomp hangt af van het type warmtepomp, en dus ook van de warmtebron.

Verschillende factoren kunnen de COP van een warmtepomp beïnvloeden. Een van de belangrijkste factoren is de temperatuur van de bron en de doelverwarming. Warmtepompen werken het beste bij gematigde temperaturen, waar het temperatuurverschil tussen de bron en het verwarmingssysteem niet te groot is. Bij hogere temperatuurverschillen kan de COP van de warmtepomp afnemen.

Daarnaast kunnen de installatiekwaliteit, het ontwerp van het verwarmingssysteem en de isolatie van het gebouw ook invloed hebben op de COP. Een goed ontworpen en geïnstalleerd systeem, samen met een goed geïsoleerd gebouw, kan de efficiëntie van de warmtepomp verbeteren en een hogere COP bereiken.

Warmtebronnen met een constante temperatuur (zoals de aarde, zie geothermische warmtepompen) leveren daarnaast ook vaak het hoogste rendement.

Wat zijn de voordelen van een hoge COP?

Een hogere COP betekent dat een warmtepomp efficiënter werkt en minder energie verbruikt om dezelfde hoeveelheid warmte te leveren. Dit resulteert in lagere energiekosten en een verminderde afhankelijkheid van fossiele brandstoffen. Bovendien kan een hogere COP bijdragen aan een lagere CO2-uitstoot en een lagere impact op het milieu.

Rendement ook afhankelijk van verwarmingssysteem

Ook het verwarmingssysteem beïnvloedt het rendement van uw warmtepomp.

Een warmtepomp is namelijk het zuinigst wanneer de temperatuur van het afgiftesysteem zo laag mogelijk is. Voor vloerverwarming volstaat een temperatuur van 35 °C. Bij traditionele radiatoren kan dit algauw 60 °C zijn.

Formule

De formule voor de berekening van de COP-waarde is erg eenvoudig: geleverde energie / verbruikte energie.

Anders gezegd: een warmtepomp die 4 kWh warmte aflevert en daarvoor maar 1 kWh aan elektriciteit nodig heeft, heeft een COP van 4.

Let wel: de waarde staat altijd voor het maximale rendement in de meest gunstige omstandigheden.

De COP is een belangrijke parameter bij het evalueren van de efficiëntie van warmtepompen. Het geeft aan hoeveel warmte een warmtepomp kan produceren in verhouding tot de verbruikte elektrische energie. Een hogere COP betekent een hogere efficiëntie en lagere energiekosten. Bij het kiezen en installeren van een warmtepomp is het dus essentieel om rekening te houden met de COP en andere factoren die van invloed kunnen zijn op de prestaties ervan. Op deze manier kunnen we bijdragen aan duurzamere verwarmingssystemen en een groenere toekomst.

Meer weten over het rendement van uw warmtepomp? Of graag een advies op maat? Neem gerust contact op, of vraag vrijblijvend een offerte aan.

Go to Top